Skoči na vsebino

Kako nove tehnologije spreminjajo izobraževanje, delo, poslovanje in storitve za državljane?

  Živimo v obdobju, ki ga zaznamujejo tehnološke inovacije. Digitalne rešitve in nastajajoče tehnologije vplivajo na naš način življenja, preživljanja prostega časa, dela in medsebojnega sodelovanja.

  Številne spremembe so dobrodošle: tehnologije nam lajšajo dostop do informacij in storitev, izboljšujejo našo produktivnost in nasploh izboljšujejo kakovost našega življenja.

  Digitalne tehnologije nam lajšajo dostop do izdelkov in storitev. Spletno nakupovanje pomaga ljudem z manjšo mobilnostjo. Prek spleta lahko opravljamo upravne storitve, kar je bilo še posebej pomembno med pandemijo covida-19, ko je bil obisk upravnih in drugih institucij bistveno otežen. Spletno bančništvo zmanjšuje potrebo po obisku poslovalnic in je še zlasti dobrodošlo za posameznike, ki živijo na podeželju.

  Spletno učenje olajša dostop do vseživljenjskega učenja. Zelo pomembno vlogo je imelo v času pandemije covida-19, ki ga je zaznamovalo tudi delo na daljavo. Oboje bo ostalo tudi po pandemiji. Digitalne tehnologije nam omogočajo, da smo v stiku z najdražjimi kljub velikim razdaljam. Pomembno vlogo so imele pri ohranjanju stikov med pandemijo covida-19.

  So pa tudi negativne plati tehnološkega razvoja. Tehnologije nas silijo, da spremenimo svoje navade in rutino, lahko nas zasvojijo ali celo ogrozijo naše zdravje. Izpostavljeni smo nepredstavljivim posegom v našo zasebnost, ne le na spletu, ampak praktično na vsakem koraku. Obdobje, v katerem živimo, je Shoshana Zuboff poimenovala kar kapitalizem nadzora.

  Digitalne kompetence so zelo pomembne, saj z njimi lahko izkoristimo prednosti digitalne tehnologije in se zaščitimo pred negativnimi učinki. Tehnologijo moramo znati uporabljati varno in znati moramo kritično presojati informacije ter vplive digitalne tehnologije na nas in družbo.