Skoči na vsebino

Kaj so digitalne kompetence in zakaj so pomembne?

    Družba in gospodarstvo sta vse bolj digitalizirana. Vse več informacij in storitev je na voljo na internetu, digitalne tehnologije pa nas spremljajo pri izobraževanju, delu in v vsakdanjem življenju. Pandemija covida-19 je pokazala, kako zelo smo odvisni od digitalnih tehnologij in kako pomembne so digitalne kompetence za aktivno udeležbo v sodobni družbi in gospodarstvu.

    Digitalne kompetence predstavljajo eno od osmih ključnih kompetenc in se nanašajo na samozavestno in kritično uporabo digitalnih tehnologij za pridobivanje in izmenjavo informacij, komuniciranje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varno uporabo tehnologij informacijske družbe in reševanje problemov.

    Digitalne kompetence nam omogočajo dostop do učnih priložnosti, vseživljenjsko učenje, opravljanje izbranih poklicev in prostočasnih dejavnosti ter vključevanje v družbo in aktivno državljanstvo. Pomagajo nam pridobiti tudi druge ključne kompetence, kot so komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične in naravoslovne veščine.