Skoči na vsebino

Vaš vodnik za digitalne kompetence

Digitalna akademija je mesto, kjer pridobite znanja in spretnosti za učenje, življenje in delo v digitalni družbi.

O Digitalni akademiji

Izvajamo izobraževanja in usposabljanja na področju digitalnih kompetenc, vse od povsem osnovnih do specializiranih. Pripravljajo jih visoko usposobljeni predavatelji.

Digitalne kompetence

Za študij, delo in življenje

Za posameznike in podjetja so digitalne kompetence vse pomembnejše. Potrebujemo jih za učenje, delo in življenje ter polno sodelovanje v digitalni družbi.

Digitalne kompetence

Kaj so digitalne kompetence in zakaj so pomembne za šolanje, delo in vsakdanje življenje?

Nove tehnologije

Zakaj so nove tehnologije pomembne in katere kompetence potrebujemo za njihovo uporabo?

Digitalna preobrazba​

Kako nove tehnologije spreminjajo izobraževanje, delo, poslovanje in storitve za državljane?

IZOBRAŽEVANJA

Izboljšajte svoje digitalne kompetence

Osvežite ali pridobite nova digitalna znanja, spretnosti in izkušnje z našimi izobraževanji in usposabljanji, ki obsegajo vse od osnovnih do naprednih in specializiranih programov.

Digitalne spretnosti

Digitalna znanja in spretnosti

Osvojite digitalne kompetence za učenje, delo in življenje v digitalni družbi, kot so informacijska in podatkovna pismenost, komuniciranje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov.

30 ur
Osnovna
Plačljivo
Digitalne spretnosti

Digitalne veščine za starejše

Tečaj starejšim ponuja pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti na ključnih področjih, pomembnih za boljšo vključenost v digitalno družbo. Usposabljanje poteka prek scenarijev iz vsakdanjega življenja in učenja na praktičnih primerih.

30 ur
Osnovna
Plačljivo
Kibernetska varnost

Kibernetska varnost

Osnovna znanja in spretnosti na področju kibernetske varnosti so pomembne za varno in suvereno uporabo digitalnih tehnologij ter delo v digitalnem okolju. Usposabljanje pokriva osnove kibernetske varnosti s primeri iz vsakdanjega življenja.

8 ur
Osnovna
Plačljivo

Izberite izobraževanje po svoji meri

V sodelovanju s partnerji vam ponujamo izobraževanja in usposabljanja za osvežitev ali pridobivanje novih digitalnih znanj in spretnosti. Širok nabor izobraževanj je namenjen tako začetnikom kot tistim, ki želite pridobiti naprednejša znanja in spretnosti.